افتخارات

مرتضی ابوالقاسمی
دوره2

مدال طلای المپیاد ریاضی

محمد شهیدی
دوره2

مدال طلای المپیاد فیزیک

امیر رضا فتح اللهی
دوره1

مدال طلای المپیاد فیزیک

سید مهدی صادق شبیری
دوره4

مدال طلای المپیاد کامپیوتر

محمد امین سالارکیا
دوره2

مدال نقره المپیاد فیزیک
رتبه 6 منطقه 1 رشته ریاضی‌

محمد حسین قاسمی
دوره1

مدال نقره المپیاد ریاضی

امیر علی موسوی
دوره2

مدال برنز المپیاد ریاضی

سروش رضایی
دوره2

مدال برنز المپیاد ریاضی

کیوان نجفی
دوره2

مدال برنز المپیاد نجوم

سپهر اسودی
دوره1

مدال برنز المپیاد ریاضی

امیر حسین شمس الدین
دوره1

مدال برنز المپیاد کامپیوتر

روزبه آزادی
دوره1

مدال برنز المپیاد زیست

نیما بهرنگ
دوره3

مدال برنز المپیاد کامپیوتر

حمید دیوارگر
دوره4

مدال برنز المپیاد ریاضی

محمد حسین کوششی
دوره3

مدال برنز المپیاد فیزیک

امیر رضا پاشاپور یگانه
دوره4

رتبه 3 منطقه 1 رشته تجربی

امیرعلی برخورداریون
دوره3

رتبه 7 ایثارگران رشته تجربی

سیدمحمد سجادی
دوره3

رتبه 18 منطقه 1 رشته تجربی

پارسا مجرد
دوره3

رتبه 22 منطقه 1 رشته ریاضی

حمید بهمنی
دوره2

رتبه 24 منطقه 1 رشته تجربی

محمدامین بیگی
دوره2

رتبه 27 منطقه 1 رشته تجربی

سروش عاشوری صفت
دوره2

رتبه 36 منطقه 1 رشته ریاضی

سینا معمر
دوره2

رتبه 48 منطقه 1 رشته ریاضی

امیرحسین مستوفی فر
دوره2

رتبه 53 منطقه 1 رشته ریاضی

علی سیفی
دوره1

رتبه 56 منطقه 1 رشته ریاضی

امیرمحمد حسینی نوید
دوره2

رتبه 97 منطقه 1 رشته ریاضی

محمدتقی دباغ ها
دوره4

رتبه ۹۲ ریاضی

یاشار ظروفچی
دوره4

رتبه ۱۶ ریاضی

تیم رباتیک علامه حلی ۵
دوره4

قهرمانی در مسابقات بین المللی ۲۰۱۷ ربات فوتبالیست