لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

دبیران

گروه ریاضی

امیررضا یارمحمدی

دبیر هندسه۱

دانشجوی ریاضی دانشگاه شریف

رتبه ی زیر ۵۰۰ کنکور ریاضی

مهدی اعتماد

دبیر آمار

لیسانس ریاضی و دکتری فلسفه علم دانشگاه شریف

هیئت علمی دانشگاه

سروش شریفی

دبیر حسابان۱ و ریاضی۲ تجربی

رتبه زیر ۱۰۰ ریاضی

دکتری مخابرات دانشگاه شریف

سابقه ی ۸ سال تدریس در مدارس سمپاد

اقبال زارعی

دبیر ترکیبیات دهم و آمار و احتمال یازدهم

فوق لیسانس ریاضی

بالای ۲۰ سال سابقه ی تدریس دروس ریاضی

علی اصغر شریفی

دبیر هندسه و گسسته

رتبه زیر ۱۰۰ کنکور سراسری ریاضی

رتبه تک رقمی ارشد و دکتری

تدریس دروس ریاضی در دبیرستان های حلی ۵، ۱، ۲، ۴، ۸، و ۱۰

محمدصالح ارشاد

دبیر ریاضی۲

فوق لیسانس دانشگاه شریف

مولف کتاب های کمک درسی

حامد ضیافر

دبیر ریاضی۱

دکتری دانشگاه تهران

مولف کتاب های کمک درسی


گروه زیست

رضا امیر

دبیر زیست۱ و ۲

رتبه زیر ۲۰۰ تجربی

دبیر برجسته ی زیست شناسی

بالای ۲۰ سال سابقه ی تدریس در مدارس برتر

امین رضازاده

حل تمرین زیست و دبیر پژوهشی

دانشجوی مهندسی ژنتیک دانشکاه تهران

ماهان هراتی

حل تمرین زیست

رتبه زیر ۲۰۰ تجربی

دانشجوی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

حمید حاجیان

دبیر زیست دهم

فوق لیسانس بیوفیزیک

بیش از ده سال سابقه ی تدریس در دبیرستان های حلی و فرزانگان متوسطه اول و متوسطه دوم


گروه فیزیک

حسین میرزایی

سرگروه فیزیک

دانشجوی دکتری مخابرات دانشگاه علم و صنعت

سابقه ی ۱۵ سال تدریس در مدارس سمپاد

رتبه ی زیر ۵۰۰ کنکور ریاضی

پوریا دیارکجوری

دبیر فیزیک۱ و ۲ رشته ریاضی

فارغ التحصیل رشته ی مکانیک دانشگاه تهران

سابقه ی ۱۵ سال تدریس

مولف کتاب های تکمیلی سمپاد

یحیی طباطبائی

دبیر فیزیک۱ و ۲ رشته تجربی

لیسانس مکانیک و فوق لیسانس فلسفه آموزش و پرورش


گروه شیمی

سیروس شهرجردی

دبیر شیمی۱

فوق لیسانس شیمی دانشگاه تهران

سابقه ی ۸ سال تدریس در مدارس برتر

مرتضی شامی

دبیر شیمی۲

فارغ التحصیل رشته ی شیمی دانشگاه شریف

مدال برنز کشوری

سابقه ی ۱۱ سال تدریس در مدارس برتر

امیر رخشانی

دبیر شیمی۱

دکتری نانوفناوری دانشگاه تهران

رتبه زیر ۱۰۰ کنکور سراسری


گروه کامپیوتر

امیرحسین مهدی نژاد

دبیر کامپیوتر و معاون پژوهشی

رتبه ی برتر مسابقات برنامه نویسی دانشجویی

جواد خدادادیان

دبیر کامپیوتر

دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه شریف


گروه زبان

محمدجواد حمزه لو

دبیر زبان

فارغ التحصیل فیزیک دانشگاه شریف

مدال برنز فیریک کشوری

سابقه ی ۸ سال تدریس دروس دبیرستان و المپیاد

حیدر نصرت زاده

دبیر زبان

دکتری زبان انگلیسی

هیئت علمی دانشگاه

سابقه ی ۹ سال مدیریت دبیرستان دوره اول سمپاد

محمدعلی حاج محمد

دبیر زبان

بالای ۵ سال سابقه ی تدریس در مدارس برتر

ارشاد عظیمی

دبیر زبان

دبیر زبان کنکور در آموزشگاه ها و مدارس تیزهوشان

مولف کتاب های زبان گاج


گروه فارسی

میثم حسین خانی

دبیر ادبیات

دکتری ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

رتبه زیر ۱۰۰۰ کنکور

بیش از ۱۰ سال سابقه ی تدریس در سمپاد

سیاوش خوشدل

دبیر ادبیات

دکتری ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

سابقه ی ۷ سال تدریس در مدارس برتر

مدرس دانشگاه

بهروز ثروتی

دبیر ادبیات

فوق لیسانس ادبیات دانشگاه تهران

مولف کتاب های کمک درسی

مدرس دبیرستان های برتر

عرفان باقری

دبیر ادبیات

-


سایر گروه ها

میرحسن موسوی

دبیر زمین شناسی

دکتری زمین شناسی

هیئت علمی دانشگاه

محمود فدایی

دبیر عربی

فوق لیسانس عربی

بالای ۸ سال سابقه ی تدریس در مدارس برتر

مهدی نورصالحی

دبیر سواد رسانه ای

فوق لیسانس جامعه شناسی علامه طباطبایی

سابقه ی ۱۰ سال تدریس در مدارس سمپاد

وحید صفا

دبیر دینی

فارغ التحصیل فیزیک دانشگاه تهران

دارای تحصیلات حوزوی

ابوالقاسم حاج بابایی

دبیر دینی

فارغ التحصیل مکانیک دانشگاه امیرکبیر

دارای تحصیلات حوزوی

احسان هندی

دبیر دینی

مولف کتاب و طراح سوال کانون فرهنگی آموزش

مدرس مراکز نمونه دولتی و تیزهوشان