لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

آرشیو مطالب ( اخبار )

تاریخ نویسنده عنوان توضیحات
1400/02/04 قنبری پذیرفته شدگان مرحله اول المپیادهای کشوری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نتایج کسب شده توسط دانش آموزان دبیرستان علامه حلی ۵ و ۸ در المپیادهای علمی
1399/12/02 قنبری بازدید دکتر حاجی میرزایی از دبیرستان بازدید وزیر آموزش پروش دکتر حاجی میرزایی از دبیرستان علامه خلی ۵