لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

آرشیو مطالب ( المپیاد )

تاریخ نویسنده عنوان توضیحات
1400/02/04 قنبری پذیرفته شدگان مرحله اول المپیادهای کشوری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نتایج کسب شده توسط دانش آموزان دبیرستان علامه حلی ۵ و ۸ در المپیادهای علمی
1399/05/21 قنبری شروع کلاس های پیشرفته برگزاری دوره ی مقدماتی المپیاد در ۵ رشته دبیرستان علامه حلی۵