لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

آرشیو مطالب ( برنامه )

تاریخ نویسنده عنوان توضیحات
1399/05/12 مهدی نژاد کارگاه های مهارتی تابستانه هسته ی پژوهشی دبیرستان علامه حلی ۵، کارگاه های آنلاین مهارتی تابستانه برگزار خواهد کرد
1399/04/12 قنبری عملکرد دبیرستان در آموزش مجازی عملکرد دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ در آموزش مجازی (کرونا)
1399/02/07 قنبری برنامه ی اردو درسی نیمسال دوم برنامه ی اردو درسی جمعبندی نیمسال دوم دبیرستان علامه حلی ۵ تهران
1399/01/14 مهدی نژاد برنامه آموزشی فصل بهار برنامه ی فعالیت های مجازی دبیرستان علامه حلی ۵ در دوره ی قرنطینه و آموزش های از راه دور