لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

آرشیو مطالب ( تکالیف )

تاریخ نویسنده عنوان توضیحات
1398/12/27 مهدی نژاد موشانه ۱۳۹۹ پایه یازدهم تکلیف نوروزی دبیرستان علامه حلی ۵ ویژه ی دانش آموزان پایه یازدهم
1398/12/27 مهدی نژاد موشانه ۱۳۹۹ پایه دهم تکلیف نوروزی دبیرستان علامه حلی ۵ ویژه ی دانش آموزان پایه دهم