لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

ضبط شده‌ی وبینار خاستگاه حیات

خاستگاه و تاریخ تکامل حیات

روز اول: مفهوم حیات و تکامل آن

روز دوم: گذارهای تکاملی کلان و تغییرات ریخت‌شناسی

روز سوم: انقراض‌های بزرگ و پایان زندگی روی زمین

ارائه دهنده: عرفان خسروی

نوشته شده توسط:مهدی نژاد تاریخ:24 Khordad - 09:19

(0) نظرات