لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

وبینار آینده تحصیلی و شغلی

دکتر آرش امینی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف و سرپرست تیم ملی المپیاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد آینده ی شغلی و تحصیلی در داخل و خارج از کشور با حلی ۵ صحبت می کند.

نوشته شده توسط:قنبری تاریخ:02 Esfand - 09:56

(0) نظرات