لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

وبینار های علمی بهار ۱۳۹۹

عکس برداری از سیاه چاله ها

ویدئو عکس برداری از سیاه چاله ها ۶ خرداد

 

تاریخ طبیعی پرندگان

ویدئو تاریخ طبیعی پرندگان قسمت اول ۸ خرداد

ویدئو تاریخ طبیعی پرندگان قسمت دوم ۱۵ خرداد

ویدئو تاریخ طبیعی پرندگان قسمت سوم ۲۲ خرداد

 

علم و عدد در زندگی روزمره

ویدئو علم و عدد در زندگی روزمره قسمت اول ۱۳ خرداد

ویدئو علم و عدد در زندگی روزمره قسمت دوم ۱۸ خرداد

 

علم و فلسفه

ویدئو علم و فلسفه ۱۱ خرداد

 

نظریه بازی ها

ویدئو نظریه بازی ها ۲۰ خرداد

 

نوشته شده توسط:قنبری تاریخ:07 Tir - 16:50

(0) نظرات