لوگوی سمپاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
سربرگ دبیرستان متوسطه دوم علامه حلی پنج
دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ تهران

آرشیو مطالب

تاریخ نویسنده عنوان توضیحات
1399/02/17 کیارستمی تشکر از دبیران معلمی یک موقعیت فوق العاده است، درحقیقت یک هدیه است
1399/02/07 قنبری برنامه ی اردو درسی نیمسال دوم برنامه ی اردو درسی جمعبندی نیمسال دوم دبیرستان علامه حلی ۵ تهران
1399/01/14 مهدی نژاد برنامه آموزشی فصل بهار برنامه ی فعالیت های مجازی دبیرستان علامه حلی ۵ در دوره ی قرنطینه و آموزش های از راه دور
1398/12/27 مهدی نژاد موشانه ۱۳۹۹ پایه یازدهم تکلیف نوروزی دبیرستان علامه حلی ۵ ویژه ی دانش آموزان پایه یازدهم
1398/12/27 مهدی نژاد موشانه ۱۳۹۹ پایه دهم تکلیف نوروزی دبیرستان علامه حلی ۵ ویژه ی دانش آموزان پایه دهم