افتخارات

نتیجه‌ای یافت نشد!
دوره2

مرتضی ابوالقاسمی

مدال طلای المپیاد ریاضی

دوره2

محمد شهیدی

مدال طلای المپیاد فیزیک

دوره1

امیر رضا فتح اللهی

مدال طلای المپیاد فیزیک

دوره4

سید مهدی صادق شبیری

مدال طلای المپیاد کامپیوتر و برنز جهانی

دوره2

محمد امین سالارکیا

مدال نقره المپیاد فیزیک
رتبه 6 منطقه 1 رشته ریاضی‌
دوره1

محمد حسین قاسمی

مدال نقره المپیاد ریاضی

دوره2

امیر علی موسوی

مدال برنز المپیاد ریاضی

دوره2

سروش رضایی

مدال برنز المپیاد ریاضی

دوره2

کیوان نجفی

مدال برنز المپیاد نجوم

دوره1

سپهر اسودی

مدال برنز المپیاد ریاضی

دوره1

امیر حسین شمس الدین

مدال برنز المپیاد کامپیوتر

دوره1

روزبه آزادی

مدال برنز المپیاد زیست

دوره3

نیما بهرنگ

مدال برنز المپیاد کامپیوتر

دوره4

حمید دیوارگر

مدال برنز المپیاد ریاضی

دوره3

محمد حسین کوششی

مدال برنز المپیاد فیزیک

دوره4

امیر رضا پاشاپور یگانه

رتبه 3 منطقه 1 رشته تجربی

دوره3

امیرعلی برخورداریون

رتبه 7 ایثارگران رشته تجربی

دوره3

سیدمحمد سجادی

رتبه 18 منطقه 1 رشته تجربی

دوره3

پارسا مجرد

رتبه 22 منطقه 1 رشته ریاضی

دوره2

حمید بهمنی

رتبه 24 منطقه 1 رشته تجربی

دوره2

محمدامین بیگی

رتبه 27 منطقه 1 رشته تجربی

دوره2

سروش عاشوری صفت

رتبه 36 منطقه 1 رشته ریاضی

دوره2

سینا معمر

رتبه 48 منطقه 1 رشته ریاضی

دوره2

امیرحسین مستوفی‌فر

رتبه 53 منطقه 1 رشته ریاضی

دوره1

علی سیفی

رتبه 56 منطقه 1 رشته ریاضی

دوره2

امیرمحمد حسینی نوید

رتبه 97 منطقه 1 رشته ریاضی

دوره4

محمدتقی دباغ ها

رتبه ۹۲ ریاضی

دوره4

یاشار ظروفچی

رتبه ۱۶ ریاضی

دوره4

تیم رباتیک علامه حلی ۵

قهرمانی در مسابقات بین المللی ۲۰۱۷ ربات فوتبالیست

دوره5

امیرحسین عزیزی

رتبه ۱۶ منطقه یک ریاضی

دوره5

علی سبحانی

رتبه ۱۴ منطقه یک تجربی

دوره6

حسین خوانساری

رتبه ۵۹ منطقه یک ریاضی

دوره6

مهدی طاهری

رتبه ۸۳ منطقه یک ریاضی