بازدید دکتر حاجی میرزایی از دبیرستان

بازدید وزیر آموزش پروش دکتر حاجی میرزایی از دبیرستان علامه حلی ۵

شنبه ۲ اسفند دکتر حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش پرورش در مدرسه حضور داشتند و از امکانات مدرسه در فضای آموزش آنلاین بازدید کردند.

نوشته شده توسط دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ • 1399/12/02 ساعت 12:21
اخبار

نظرات (0)