برنامه آموزشی فصل بهار

برنامه ی فعالیت های مجازی دبیرستان علامه حلی ۵ در دوره ی قرنطینه و آموزش های از راه دور

با توجه به شرایط موجود، بیش از ۸۰ درصد کلاس های دبیرستان علامه حلی ۵ به صورت آنلاین برگزار می شوند.

برای دسترسی به هر کلاس روی نام درس مربوطه کلیک کنید، دروس سطح بندی شده با نام استاد متمایز شده اند.

مدت زمان هر زنگ ۷۰ دقیقه است.

یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضیساعت شروعروز
هفته۱ استراحت، هفته۲ و ۳ میانترم ۸:۰۰ شنبه
زبان زبان فیزیک هندسه ۹:۳۰
فیزیک حسابان شیمی شیمی ۱۱:۰۰
ریاضی دینی شیمی شیمی ۱۲:۳۰
  ۱۴:۰۰
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی - یکشنبه
 

زبان سطح بندی

حمزه لو، نصرت زاده و حاج محمد
۸:۰۰
مشاوره ۹:۳۰
آمار و هندسه فیزیک آمار آمار ۱۱:۰۰
زیست تکمیلی آمار و احتمال زیست تکمیلی فیزیک ۱۲:۳۰
(سمینار علمی) ۱۴:۰۰
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی - دوشنبه
هفته۱ آزمونک، هفته۲ و ۳ میانترم ۸:۰۰
ریاضی حسابان دینی دینی ۹:۳۰
عربی عربی ریاضی ریاضی ۱۱:۰۰
فارسی فارسی عربی عربی ۱۲:۳۰
  ۱۴:۰۰
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی - سه شنبه
چراز چراز فارسی فارسی ۸:۰۰
ریاضی حسابان فیزیک فیزیک ۹:۳۰
فیزیک تنفس/جبرانی فیزیک ۱۱:۰۰
دینی فیزیک فارسی فارسی ۱۲:۳۰
  فیزیک   ۱۴:۰۰
یازدهم تجربییازدهم ریاضیدهم تجربیدهم ریاضی - چهارشنبه
هفته۱ آزمونک، هفته۲ و ۳ میانترم ۸:۰۰
زیست هندسه ریاضی ریاضی ۹:۳۰
شیمی شیمی زیست هندسه ۱۱:۰۰
شیمی شیمی سواد رسانه ای سواد رسانه ای ۱۲:۳۰
 

کامپیوتر

مهدی نژاد و کامکار
۱۴:۰۰
نوشته شده توسط مهدی نژاد • 1399/01/14 ساعت 01:20
برنامه آموزش مجازی آموزشی

نظرات (0)