وبینار آینده تحصیلی و شغلی

آینده شغلی و تحصیلی در داخل و خارج از کشوربا حضور دکتر آرش امینی

دکتر آرش امینی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف و سرپرست تیم ملی المپیاد دانشگاه صنعتی شریف در مورد آینده ی شغلی و تحصیلی در داخل و خارج از کشور با حلی ۵ صحبت می کند.

نوشته شده توسط دبیرستان دوره دوم علامه حلی ۵ • 1399/12/02 ساعت 09:56
سمینارهای علمی

نظرات (0)