# نام و نام‌خانوادگی امتیاز

لیست ۴۰ نفر اول

شما عضو هیچ تیمی نیستید

آخرین مطالب مرتبط


گزارش سمینار علمی، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز پژوهشی

مراسم اختتامیه‌ی پژوهشی سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰ روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد برگزار شد


مراسم اختتامیه پژوهشی ۰۱-۱۴۰۰

پایان رقابت های پن‌سوق دبیرستان علامه حلی ۵


اختتامیه پن‌سوق ۰۰-۱۳۹۹

جمع‌بندی پژوهشی آنلاین حلی ۵، پن‌سوق با برگزاری ۲۰ چالش به ایستگاه پایانی رسیدسایر مطالب در دسته‌بندی پژوهشی

پن‌سوق دانش‌آموزان دوره هشتم

پن‌سوق چیست؟